RÄISÄNEN

Tomi

Tele (2021)

Ensemble of 7 players: Flute, Oboe, Clarinet in Bb, Horn in F, Violin, Cello, HarpTV set
Duration 13 min.
First performance on November 19, 2021 in Lux Musicae Festival, Siuntio, Finland by the Lohja City Orchestra, conducted by Jukka Untamala. 
Written with support from the Kone Foundation

Programme notes

The prefix tele- is quite common in the English language. It originates from the Greek word tēle (τηλε) with the meaning of “far off” or “distance”. Tele, an ensemble work for seven players and a TV set, has strong connections to the global outbreak of coronavirus disease. During the times of pandemic our social connections have been regulated and limited, international travel has almost stopped, telecommuting has replaced office work and our children have not been able to attend school in a normal way. Spatialization has a strong role in Tele and the players are moving and turning around in the performance space. Similarly, as the corona regulations and restrictions tend to vary, the number of players on the stage constantly changes. The distance and the lack of visual communication resembles a video conference call with a bad internet connection. Off-stage players can not quite cope with what is happening on-stage and the music becomes in moments fragmentary and rhythmically aleatoric.


Tele has nine consecutive movements, each with some kind of connection to the prefix tele-: I. Scope, II. Commuting, III. Path, IV. Tubby, V. Vision, VI. Metric, VII. Port, VIII. Shopping and IX. Kinesis. Around in the middle of the work the cellist turns the TV-set on whilst the harpist plays a fictional broadcast station interval signal. Time seems to stop and we can see on the screen a mosaic of news broadcast clips. This is a reminder of the relentless stream of news on the corona pandemic. In the first months of 2020 also I was like glued in front of a TV set, trying to understand what is going on and what will happen to us and to the world. :: Tomi Räisänen, 2021

Englanninkielisessä sanastossa törmää usein etuliitteeseen tele-. Se tulee kreikankielen sanasta tēle (τηλε), jolla on merkitys ’kauas, kaukana’. Seitsemän soittajan yhtyeelle ja televisiolle sävelletty Tele liittyy vahvasti korona-aikaan. Pandemian takia sosiaalisia kontakteja säädellään ja rajoitetaan, matkustaminen on tyrehtynyt, etätyö on korvannut työssäkäynnin ja koulunkäynti on puolestaan muuttunut etäopiskeluksi. Tässä teoksessa spatiaalisuus on tärkeässä osassa; soittajat liikkuvat ja kääntyilevät soittotilassa jatkuvasti. Alati muuttuvien koronarajoitusten tapaan lavalla yhdessä soittavien muusikoiden määrä vaihtelee. Kuin katkeileva videoneuvottelu, soittajien etäisyys ja katsekontaktin puute aiheuttaa säröjä ja epätarkkuutta musiikillisessa kommunikaatiossa; yhdessä soittaminen hankaloituu ja särkyy paikoin aleatorisiksi fragmenteiksi.


Tele jakaantuu yhdeksään saumattomasti toisiinsa liittyvään osaan, joilla kaikilla on jokin yhteys tele-prefiksiin: I. Scope, II. Commuting, III. Path, IV. Tubby, V. Vision, VI. Metric, VII. Port, VIII. Shopping ja IX. Kinesis. Teoksen keskivaiheilla sellisti käy laittamassa TV:n päälle harpun näppäillessä fiktiivistä radion väliaikamerkkiä. Aika ikään kuin pysähtyy ja ruudulla vilisevä uutislähetysten mosaiikki muistuttaa koronapandemian herkeämättömästä uutisvirrasta. Alkuvuodesta 2020 olin itsekin kuin liimattuna ruudun ääreen yrittäen ymmärtää, mistä tässä kaikessa on kyse ja mitä meille ja maailmalle tulee tapahtumaan. :: Tomi Räisänen, 2021