RÄISÄNEN

Tomi

Ouvrez la Tête (Sept pièces pour piano à Satie, 2014)

Click to edit table header
Sept pièces pour piano à Satie. (7 pieces for piano, dedicated to Erik Satie)
Duration 9 min.
First performance on May 19, 2016 in Toronto, Canada by Heidi Saario.

Programme notes

As an hommage to the French composer Erik Satie (1866-1925), almost all expression and tempo marks in this piano suite have been borrowed from his works. The opening movement can be seen as a sporty challenge: all the 88 keys of the piano have to be played as fast as possible. The title ’Ouvrez la Tête’ can be translated as ’Open (your) Head’.

Tomi Räisänen, 2018

Kunnianosoituksena ranskalaiselle säveltäjälle Erik Satielle (1866-1925) tämän pianosarjan lähes kaikki esitys- ja tempomerkinnät on lainattu hänen teoksistaan. Avausosa on eräänlainen urheilullinen haaste: pianon kaikki 88 kosketinta soitetaan niin nopeasti kuin mahdollista. Otsikko ’Ouvrez la Tête’ voidaan kääntää muotoon ”avaa pää(si)”.

Tomi Räisänen, 2018