RÄISÄNEN

Tomi

No-Go (2011)

Past performances

Feb. 10, 2016 :: Carla Rees, alto flute • Marie Schreer, violin :: Forge (3-7 Delancey St), 7:30pm :: London (UK)

Dec. 10, 2015 :: Linfeng Lu, alto flute • Susanne Saksenvik, violin :: 19h30 :: Zürcher Hochschule der Künste (Toni-Areal, 5.K13 Kammermusiksaal 1, Ebene 5, Pfingstweidstrasse 96) :: Zürich (Switzerland)

Apr. 3, 2012 :: mmm... (modern music making...): Reiko Manabe, alto flute • Shungo Mise, violin :: Hibari Project :: internet broadcast performance (Japan)

Click to edit table header
Alto Flute, Violin
Duration 4 min.
First performance on April 3, 2012 in Tokyo, Japan by Reiko Manabe. alto flute and Shungo Mise, violin

Programme notes

The title No-Go comes from the term 'no-go zone'. This is an area which has been restricted from normal people. After the Fukushima Daiichi nuclear and the Chernobyl nuclear catastrophes large no-go zones was declared around both nuclear plants. Although the Chernobyl prohibited zone has become more like a tourist attraction, it is definitely clear that the long term human presence near the damaged nuclear plants is nothing but lethal. An idea of this kind of human free area is same time both frightening and fascinating. I wanted to describe this atmosphere in this duo for alto flute and violin. The mood of the work is calm but same time menacing. The high individual pitches, played in turns by the flute and the violin, is like a sound signal of a device measuring the radiation levels. There's also a kind of a no-go zone within the range used in this work. An area of the octave above the middle C is being visited only by quick and random glissandos. :: Tomi Räisänen, 2012

Teoksen otsikko No-Go tulee englanninkielisestä termistä "no-go zone". Tämä tarkoittaa aluetta, jonne pääsy tavallisilta ihmisiltä on kielletty. Sekä Fukushiman Daiichin että Tshernobylin ydinkatastrofien jälkeen voimaloiden ympärille määrättiin laajat evakuointialueet. Vaikka Tshernobylin ydinvoimalan ympärillä oleva evakuointialue onkin muodostunut lähinnä vilkkaaksi turistikohteeksi, on selvää, että ihmiselämä ydinvoimalan välittömässä läheisyydessä on hengenvaarallista. Ajatus ihmisvapaasta alueesta on samalla pelottava ja kiehtova. Halusin kuvailla tätä tunnelmaa tässä duosssa alttohuilulle ja viululle. Teoksen tunnelma on rauhallinen mutta kuitenkin uhkaava. Huilun ja viulun vuorotellen soittama korkea signaali on kuin säteilyvoimakkuutta tarkkailevan laitteen äänimerkki. Teoksessa käytetyssä äänialassa on myös eräänlainen "no-go zone". Noin oktaavin alueella keski-C:n yläpuolella vieraillaan vain nopeasti epämääräisin glissandoelein. :: Tomi Räisänen, 2012