RÄISÄNEN

Tomi

Grus (2008)

CD

Sauna, Ensemble Works

Edition Troy EDTCD 005

(2016)

Grus (performed by Daniel Sorour and Felix Kroll)
CD buy link

Score Sample

Click to edit table header
Duration 12:30 min.
Commissioned by Duo AZAK with funds from the Arts Council of Finland. Dedicated to Andrea Carola Kiefer
First performance on November 6, 2008 in Würzburg, Germany by Anikó Zeke, cello and Andrea Carola Kiefer, accordion

Programme Notes

The Latin title “Grus” means the bird crane and refers to the constellation of Grus. The small constellation can be seen glittering in the skies of the southern hemisphere. In ancient Egypt, the crane was also a symbol of celestial observation. If one looks up into the sky at starry night, it’s easy to understand why those ancient stargazers connected so many mythological stories to the constellations. Maybe that’s why also this work has strongly ritualistic and mystical atmosphere. © Tomi Räisänen, 2008

Der lateinische Titel “Grus” bedeutet übersetzt Kranich und bezieht sich auf das Sternbild Grus. Das kleine Sternbild ist am Himmel der südlichen Hemisphäre zu sehen. Im  Ägypten der Antike war der Kranich auch ein Symbol für Himmelsbeobachtung. Wenn man in einer sternklaren Nacht den Himmel betrachtet, ist es verständlich warum Astronomen der Antike so viele Mythen mit den Sternbildern verbanden. Dies ist vielleicht auch der Grund, warum in dieser Komposition eine mystische, fast rituelle Atmosphäre vorherrscht. © Tomi Räisänen, 2008 :: Übersetzung © Andrea Carola Kiefer

Latinankielinen otsikko “Grus” tarkoittaa kurkilintua ja viittaa Kurjen tähtikuvioon. Tämä pienikokoinen tähdistö tuikkii eteläisen pallonpuoliskon taivaalla. Muinaisessa Egyptissä kurki oli myös astronomian symboli. Jos katsoo taivaalle kirkkaana tähtiyönä, ei ole kovin vaikeaa ymmärtää, miksi muinaiset astronomit kietoivat niin monia myyttisiä tarinoita tähtikuvioihin. Ehkäpä juuri tämän takia myös tässä teoksessa on vahva ritualistinen ja mystinen pohjavire. © Tomi Räisänen, 2008