RÄISÄNEN

Tomi

Gatekeepers (2003/2010)

PAst Performances

Nov. 2, 2018 :: Eero Saunamäki, recorder • Veli Kujala, accordion :: Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3), Helsinki (Finland)

Nov. 10, 2015 :: Eero Saunamäki, recorder • Veli Kujala, accordion :: 19h00 :: Soiva Akatemia :: Helsinki Music Centre, Organo :: Helsinki (Finalnd)

Feb. 15, 2011 :: Eva Gemeinhardt, recorder • Vincent van Amsterdam, accordion :: Muziekgebouw aan't Ij, Groote Zaal (Piet Heinkade 1, 1019 BR AMsterdam) :: 12h30 :: Amsterdam (The Netherlands)

Click to edit table header
Duration 8 min.
First performance on February 15, 2011 in Amsterdam, The Netherlands by Eva Gemeinhardt, recorder and Vincent van Amsterdam, accordion

See also other versions for:

• sheng, accordion (2003) • clarinet, accordion (2003/2010)

Programme Notes

In this work the two instrumentalists act as a kind of gatekeepers or filters of musical material and textures. Various types of musical situations are being presented through out the work but only some part of them will be accepted as a part of dominating musical texture. Some of the material is rejected immediately but on the other hand some material goes through a metamorphosis to become more acceptable for the gatekeepers. In the end of this composition most of the musical textures presented earlier has been filtered out. The remaining material, which has been accepted by the gatekeepers, forms the final musical texture. © Tomi Räisänen, 2003

Dans ce morceau, les deux instrumentistes agissent comme des « portiers » ou des filtres du matériau et des textures musicales. Diverses situations musicales sont présentées pendant le morceau mais seulement certaines d’entre elles seront intégrées à la textures finale. Une partie des sons est rejetée immédiatement tandis que d’autres vont se métamorphoser jusqu’à devenir acceptable pour ces gardiens. A la fin de cette composition, la plupart des textures musicales présentées aura été filtrée. © Tomi Räisänen, 2003

Tässä teoksessa kaksi soittajaa toimivat eräänlaisina portinvartijoina tai suodattimina musiikilliselle materiaalille sekä säveltekstuureille. Kappaleen aikana esitellään monenlaisia musiikillisia tapahtumia, mutta vain osa niistä hyväksytään osaksi dominoivaa sävelkudosta. Osa materiaalista hylätään välittömästi, kun taas toisaalta jotkut musiikilliset tapahtumat käyvät läpi metamorfoosin muuttuakseen portinvartijoiden hyväksymään muotoon. Teoksen loppupuolella suurin osa aikaisemmin esitetystä materiaalista on suodattunut pois. Näin ollen vain portinvartijoiden hyväksymä materiaali ja tekstuuri muodostavat lopullisen sävelkudoksen. © Tomi Räisänen, 2003