RÄISÄNEN

Tomi

Gatekeepers (2003)

Score Sample

Past Performances

July 11, 2008 :: Wu Wei, sheng • Pascal Contet, accordion :: Bartók Festival :: 20h00 :: Szombathely (Hungary)

Mar. 31, 2007 :: Archipel Festival 2007 :: Wu Wei, sheng • Pascal Contet, accordion :: Maison communale de Plainpalais, Grande Salle :: 20h00 :: Geneva (Switzerland)

Mar. 24, 2006 :: Wu Wei, sheng, Pascal Contet, accordion :: Le Carré des Jalles at 20h30, Arsac (France) 

June 10, 2005 :: Wu Wei, sheng • Elsbeth Moser, accordion :: Hannover (Germany) 

May 2, 2005 :: Wu Wei, sheng • Pascal Contet, accordion :: Radio broadcast, Concertzender (The Netherlands) 

Sep. 16, 2004 :: Wu Wei, sheng • Pascal Contet, accordion :: Radio broadcast, CrossSound Radio, Alaska (USA) 

Oct. 4, 2003 :: Wu Wei, sheng • Pascal Contet, accordion :: Royaumont (France)

Click to edit table header
Duration 8 min.
First performance on October 4, 2003 in Royaumont, France by Wu Wei, sheng and Pascal Contet, accordion

Programme Notes

In this work the two instrumentalists act as a kind of gatekeepers or filters of musical material and textures. Various types of musical situations are being presented through out the work but only some part of them will be accepted as a part of dominating musical texture. Some of the material is rejected immediately but on the other hand some material goes through a metamorphosis to become more acceptable for the gatekeepers. In the end of this composition most of the musical textures presented earlier has been filtered out. The remaining material, which has been accepted by the gatekeepers, forms the final musical texture. © Tomi Räisänen, 2003

Dans ce morceau, les deux instrumentistes agissent comme des « portiers » ou des filtres du matériau et des textures musicales. Diverses situations musicales sont présentées pendant le morceau mais seulement certaines d’entre elles seront intégrées à la textures finale. Une partie des sons est rejetée immédiatement tandis que d’autres vont se métamorphoser jusqu’à devenir acceptable pour ces gardiens. A la fin de cette composition, la plupart des textures musicales présentées aura été filtrée. © Tomi Räisänen, 2003

Tässä teoksessa kaksi soittajaa toimivat eräänlaisina portinvartijoina tai suodattimina musiikilliselle materiaalille sekä säveltekstuureille. Kappaleen aikana esitellään monenlaisia musiikillisia tapahtumia, mutta vain osa niistä hyväksytään osaksi dominoivaa sävelkudosta. Osa materiaalista hylätään välittömästi, kun taas toisaalta jotkut musiikilliset tapahtumat käyvät läpi metamorfoosin muuttuakseen portinvartijoiden hyväksymään muotoon. Teoksen loppupuolella suurin osa aikaisemmin esitetystä materiaalista on suodattunut pois. Näin ollen vain portinvartijoiden hyväksymä materiaali ja tekstuuri muodostavat lopullisen sävelkudoksen. © Tomi Räisänen, 2003