RÄISÄNEN

Tomi

Elevator Music on Mars (2003/2009)

Score Sample

Review

Another strong use of tape was the American premiere of Tomi Räisänen’s Elevator Music on Mars (2009), where a fire crackles around a sax, synths, electric guitar and percussion as they mimic a grueling ascent on Mars’ volcano Olympus Mons. Projected crimson images functioned like a cool, lava-bubbling backdrop.

Bryant Manning, Chicago Sun-Times, May 21, 2010

Past Performances

Mar. 16, 2013 :: Alfredo Mendoza, saxophone • Marc-Olivier Lamontagne, electric guitar • Daniel Anez, synthesizer • Olivier Maranda, percussion :: Studio Multimedia :: Montreal Concervatory of Music (4750 avenue Henri-Julien) :: Montréal (Canada)

May 19, 2010 :: Fulcrum Point New Music Project: Jeremy Ruthrauff, saxophone • Steve Roberts, electric guitar • Michael Keefe, synthesizer • Jeff Handley, percussion :: The Harris Theather for Music and Dance, Millennium Park (205 E. Randolph Drive) :: 19h30 :: Chicago (USA)

Nov. 12, 2004 :: Olli-Pekka Tuomisalo, saxophone •  Mikko Ikäheimo, guitar • Aino-Maria Salonen, synthesizer • Aki Virtanen, percussion :: Helsinki (Finland) 

July 15, 2003 :: Simone Santini, saxophone • Giacomo Cristini, electric guitar • Fabrizio Festa, synthesizer • Federico Poli, percussion :: Predappio, Imola (Italy) 

Click to edit table header
Duration 6:40 min.
First performance (original version) on July 10, 2003 in Emilia Romagna Festival, Italy by Simone Santini, saxophone, Giacomo Cristini, electric guitar, Fabrizio Festa, synthesizer, Federico Poli, percussion
First performance (revised version) on May 19, 2010 in Chicago, USA by Jeremy Ruthrauff, saxophone, Steve Roberts, electric guitar, Michael Keefe, synthesizer, Jeff Handley, percussion

Programme Notes

This work tells about an elevator journey from the root to the top of the volcano Olympus Mons on Mars. It takes a while to reach the top of the largest volcano in the Solar System, which measures three times higher than Earth's highest mountain Mount Everest. Hence music like this can be performed to the impatient space tourists of the future as an entertainment during the elevator journey. The idea of an elevation has been projected to the musical material in various ways. Undoubtedly the most obvious application of this idea is the gradual ascending of the chords. In the synthesizer part there can be heard a rigorously ascending line, which acts as a chromatic cantus firmus. Also the tape part is based solely on the idea of ascending pitch. Overall, the same idea has been applied at all levels of the musical structure, from surface to substructure. :: Tomi Räisänen, 2003

Sävellys "Elevator Music on Mars" kertoo matkasta näköalahissillä Mars-planeetalla sijaitsevan Olympus Mons -tulivuoren juurelta aina sen huipulle asti. Koska hissimatka aurinkokuntamme korkeimmalle ja kolme kertaa Mount Everestin korkuiselle vuorelle kestää jonkin aikaa, tulevaisuuden kärsimättömille avaruusturisteille voidaan ajankuluksi soittaa vaikkapa tätä tilanteeseen varta vasten sävellettyä musiikkia.

Nousemisen ideaa on sovellettu myös musiikilliseen materiaaliin monin eri tavoin. Epäilemättä havainnollisesti selvin sovellus on soittimien rekistraalinen tasainen nostaminen niiden ala-alueelta aina aivan ylimpiin ääniin saakka. Syntetisaattorin osuudessa voidaan kuulla helposti lähes kaavamaisen tasaisesti nouseva eräänlainen kromaattinen cantus firmus. Myös nauhaosuus perustuu yksinomaan rekistraaliseen nousuun. Ylipäänsä nousun idea on pyritty istuttamaan kaikkiin sävelkudoksen tasoihin pintakudoksesta aina syvärakenteeseen saakka. :: Tomi Räisänen, 2003