RÄISÄNEN

Tomi

Cornucopia (2015)

Review

Det mest positiva med Tomi Räisänens uruppförda verk, också kallat Cornucopia, var dess intressanta ekoeffekter som angränsar till noise och de tätt vibrerande drillarna, speciellt i blockflöjten, för att inte tala om tonkaskaderna som på slutet framförs upprepade gånger, ständigt transponerade nedåt.
Wilhelm Kvist, Hufvudstadsbladet, 3.11.2015
Click to edit table header
Duration 14 min.
Dedicated to Baroque Ensemble Cornucopia. Commissioned with funds from Teosto.
First performance on November 2, 2015 in Helsinki, Finland by the Baroque Ensemble Cornucopia: Pekka Silén, recorder, Louna Hosia, viola da gamba, Marianna Henriksson, harpsichord and Jaakko Kulomaa, electronics.

Programme Notes

The cornucopia, a spiral horn overflowing with fruits, was a famous symbol of abundance and prosperity in classical antiquity. Accordingly, in this work, continuous symmetrical sequences endlessly generate more and more musical material. Each player also operates an individual electronic system, which works as an extension of their instruments: it seems like the instruments exuberantly burst out sounds. At the end of the work, the cornucopia keeps producing its delicacies as the sequence gets stuck and repeats itself seemingly endlessly.

Tomi Räisänen, 2015

Cornucopia eli runsaudensarvi oli antiikin maailmassa yltäkylläisyyden ja vaurauden symboli. Cornucopiaa on usein kuvattu kierteiseksi sarveksi, josta ylitsevuotavasti pursuaa hedelmiä. Hieman samaan tyyliin tämä teos perustuu jatkuvaan symmetriseen sekvenssikiertoon, josta on mahdollista loputtomasti tuottaa sävelmateriaalia. Trion jokainen jäsen operoi oman soittimensa lisäksi myös omaa elektronista laitteistoaan, joka toimii eräänlaisena soittimen jatkeena. Soittimet vaikuttavat yltäkylläisesti pursuavan ääntä vaikka niitä ei soitettaisikaan. Teoksen lopussa runsaudensarvi jää suoltamaan loputtomasti herkkujaan, kun sekvenssikierto jumittuu paikoilleen toistamaan itseään uudestaan ja uudestaan. :: Tomi Räisänen, 2015

Cornucopia, dvs. ymnighetshornet, var i antikens värld en symbol för rikedom och överflöd. Cornucopia har ibland beskrivits som ett skruvat ihåligt horn ur vilket det flödar frukter. Lite på samma sätt grundar sig den här kompositionen på en symmetrisk sekvens, som skapar oändligt med tonmaterial. Trions varje medlem hanterar förutom sitt eget instrument också sin egen elektroniska apparat, som fungerar som en slags förlängning på instrumentet. Ur instrumenten tycks det flöda toner även om ingen spelar på dem. I slutet av verket blir ymnighetshornet och ljuda oändligt av sina delikatesser, när sekvensen stannar på stället och upprepar sig på nytt och på nytt. Cornucopia är dedikerat till Barockensemble Cornucopia, som beställde verket med hjälp av Teostos stöd. :: Tomi Räisänen, 2015