RÄISÄNEN

Tomi

Broken Flower (2007)

Broken Flower (2007)

Curious Chamber Players, Rei Munakata cond.

  • ensemble: flute, clarinet (in Bb), vibraphone, piano, violin, viola, cello
  • dur. 8'30"
  • fp: Curious Chamber Players • Rei Munakata, cond. :: April 8, 2007 :: Stockholm (Sweden)

I have often stated that minimalism – especially of the European variety – has been a strong influence on my way of composing. However, minimalism forms only one small part of my composing philosophy and its influences have remained in many cases only on a basic level. "Broken Flower" is my first real attempt to compose a work that can clearly be recognized as minimalist. As a result, a repetitive structure arose that combines Euro-minimalism in the more general scheme with Mozart-like lightness in detail. On the other hand, "Broken Flower" is also surprisingly joyful music. It reminds me of the Swedish television series Pippi Långstrump (Pippi Longstocking) from the end of the 60’s. The series has an unyieldingly positive attitude towards life and is full of childlike wildness. The musical term allegro (lively, brisk) fits the work rather well in this case. © Tomi Räisänen, 2007

Olen usein todennut, että minimalismi (erityisesti eurooppalainen) on antanut paljon vaikutteita säveltämiseeni. Toisaalta vaikutteet ovat usein jääneet vain periaatteellisiksi ja minimalismi onkin ollut vain yksi pieni osa sävellysfilosofiaani. "Broken Flower" on ensimmäinen tietoinen yritys säveltää puhtaasti minimalistiseksi luokiteltava teos. Tuloksena syntyi repetitiivisistä aineksista koostuva kudos, jossa yhdistyy yleisilmeeltään euro-minimalismi ja yksityiskohdiltaan Mozartmainen keveys ja ilmavuus. Toisaalta "Broken Flower" on myös yllättävän iloista musiikkia. Mieleen tulee 60-luvun lopun ruotsalaisen Peppi Pitkätossu tv-sarjan periksi antamaton positiivinen elämänasenne ja lapsenomainen vallattomuus. Esitysmerkintä allegro (reippaasti, iloisesti) on tässä tapauksessa harvinaisen osuva. © Tomi Räisänen, 2007