RÄISÄNEN

Tomi

Aulos at the Dionysian Feast (2004)

Click to edit table header
Duration 11 min.
Commissioned by Eero Saunamäki with funds from the Madetoja Foundation
First performance on January 29, 2005 in Helsinki, Finland by Eero Saunamäki, recorder, Anna Saunamäki, recorder and Nelli Kettunen, guitar  

See also:

Programme Notes

During the ancient Greek period and later Roman period there was used a double reed instrument called aulos. The aulos consists of two cylinder tubes that were played in pairs by one player. Sound of the aulos was considered unsettling as well as wild and it was connected especially to the Dionysian cult. Therefore for example Plato banned the aulos being barbaric and unfitting to civilized state. Modern recorder and ancient aulos have some structural points in common. However the most interesting similarity is the fact that there is a possibility to play two recorders simultaneously in way of aulos. In this work both recorder players play two alto, soprano or sopranino recorders simultaneously with different combinations. Some of the recorders have been tuned a quartertone lower to give unique and restless sound. A gradually denser and denser beat of tam-tam gives ritualistic character to the work. © Tomi Räisänen, 2005

In der Zeit von der griechischen Antike bis zur Zeit des Römischen Reiches wurde ein Instrument benutzt, das aus zwei gleichzeitig gespielten Tuben bestand. Dieses Instrument, Aulos, hatte einen Klang, der für verwildert gehalten wurde. Aulos wurde besonders bei Verehrungskulten von Dionysos benutzt. Deswegen verurteilt beispielsweise Platon verurteilt dieses Instrument als barbarisch und findet es unpassend für den kultivierten Staat. Eine moderne Blockflöte hat bestimmte strukturelle Ähnlichkeiten, von denen die interessanteste die Tatsache ist, dass man gleichzeitig zwei Blockflöten so wie Aulos spielen kann. In diesem Werk spielen die beiden Blockflötisten gleichzeitig Alt-, Sopran- oder Sopraninoblockflöten in verschiedenen Kombinationen. Ein Teil von den Blockflöten ist einen Viertelton niedriger gestimmt worden, was dem Klang einen ungewöhnlichen und unruhigen Ton gibt. Die graduell schneller werdenden Schläge von Tamtam geben dem Werk einen rituellen Charakter. © Tomi Räisänen, 2005 :: Übersetzung © Kaarina Varjo

Antiikin Kreikassa ja myöhemmin Rooman valtakunnan aikana oli käytössä kaksoisruokolehtisoitin nimeltä aulos, joka koostui kahdesta yhtä aikaa soitettavasta putkesta. Auloksen ääntä pidettiin tuolloin villitsevänä ja sitä käytettiin erityisesti Dionysoksen palvontaan liittyvissä kulttimenoissa. Tämän vuoksi esimerkiksi Platon tuomitsee soittimen barbaarisena ja sivistyneeseen valtioon sopimattomana. Modernilla nokkahuilulla ja antiikin auloksella on tiettyjä rakenteellisia yhtymäkohtia. Samankaltaisuuksista mielenkiintoisin on kuitenkin fakta, että kahta nokkahuilua on mahdollista soittaa samanaikaisesti auloksen tapaan. Tässä teoksessa kumpikin nokkahuilisti soittaa yhtä aikaa altto-, sopraano- tai sopraninonokkahuiluja erilaisin yhdistelmin. Osa nokkahuiluista on viritetty neljäsosasävelaskelta alemmaksi, mikä antaa soinnille omaleimaisen ja rauhattoman värin. Tam-tamin asteittain tihentyvät iskut antavat teokselle puolestaan rituaalinomaista luonnetta. © Tomi Räisänen, 2005