RÄISÄNEN

Tomi

Magus Magnus (2008)

SCORE

Score and performance material from Edition Troy

REVIEW

”Räisäsen Magus Magnus –teoksen lähtökohtana on Paul Dukas’n Noidan oppipoika. Se räiskähteli riehakkaasti ja kertoi metaforisesti, miten säveltäjän keksimillä motiiveilla on usein oma villi tahtonsa – pidä niitä sitten tiukassa kurissa.”


Hannu-Ilari Lampila, Helsingin Sanomat, 29.6.2008

  • orchestra: 1111/2220/02/0, strings
  • duration 8'
  • commissioned by Sävellyspaja-yhdistys ry
  • dedicated to Magnus Lindberg
  • fp: Avanti! Chamber Orchestra • Dmitri Slobodeniouk, cond. :: Summer Sounds Festival, Porvoo (Finland)

The title of the work, Magus Magnus, means a great sorcerer or magician. The title can also be translated as Magnus the Magician, which refers to Magnus Lindberg to whose 50th birthday the work was composed. Lindberg has often told that he takes some existing music work as a starting point for his new work. In this case I wanted to do the same and I chose Paul Dukas’ famous orchestral work The Sorcerer’s Apprentice as the basis of the form and the instrumental dramaturgy. The harmony world in Magus Magnus is borrowed from Lindberg’s work Corrente. The seven pitch class sets of the Corrente are circulated in the manner of a chaconne, as Lindberg tends to do also in his other works. Magus Magnus is a mixture of the magic and the hypnotic dance and it is dedicated to my teacher, colleague and good friend Magnus Lindberg. :: Tomi Räisänen, 2008

Der Titel des  Werkes, Magus Magnus, bedeutet „großer Hexenmeister“ oder „ großer Magier“, kann aber ebenso als „Magnus der Magier“ übersetzt werden, in Bezug auf Magnus Lindberg, zu dessen 50stem Geburtstag dieses Werk komponiert wurde. Lindberg hat oft erzählt, dass er bereits existierende musikalische Werke als Ausgangspunkt für seine neuen Werke nutzt. In diesem Fall wollte ich das gleiche tun und wählte Paul Dukas’ berühmtes Orchesterwerk L'Apprenti sorcier (Der Zauberlehrling) als formale und instrumentaldramaturgische Basis. Das Harmonieschema in Magus Magnus ist Lindbergs Werk Corrente entliehen. Die sieben Tonklassen Gruppen von Corrente wiederholen sich nach Art der Chaconne, wie es auch in anderen Werken Lindbergs der Fall ist. Magus Magnus ist eine Mischung aus Magie und hypnotischem Tanz und es ist meinem Lehrer, Kollegen und guten Freund Magnus Lindberg gewidmet. :: Tomi Räisänen, 2008 :: Übersetzung: Janna Steenfatt

Teoksen latinankielinen otsikko “Magus Magnus” tarkoittaa “Suurta velhoa” tai “Mahtavaa taikuria”. Otsikko voidaan kääntää myös muotoon “Taikuri Magnus”, mikä lienee sopivaa, jos muistellaan 50-vuotta täyttävän säveltäjä Magnus Lindbergin kansainvälisesti huikaisevia saavutuksia kuluneiden vuosien aikana. Lindberg on kertonut usein ottavansa uusien teostensa lähtökohdaksi jonkin olemassa olevan sävelteoksen. Halusin toimia samoin tässä tapauksessa ja “Magus Magnuksen” muodon ja instrumentaalisen dramaturgian pohjaksi valitsin Paul Dukasin kuuluisan orkesteriteoksen “Noidan oppipoika”. Teoksen harmoniamaailma on puolestaan lainattu Lindbergin teoksesta “Corrente”. Seitsemää joukkoa/sointua pyöritetään lindbergmäisesti chaconnen tapaan. Maagisuuden ja hypnoottisen tanssin vuoropuhelusta kudottu “Magus Magnus” on omistettu opettajalleni, kollegalleni ja hyvälle ystävälleni Magnus Lindbergille. :: Tomi Räisänen, 2008

Rubriken “Magus Magnus” betyder på latin “Den store trollkarlen” eller “Den mäktige magikern”. Den kunde även uppfattas som “Trollkarlen Magnus”, vilket är lämpligt med tanke på den nu 50-år fyllda kompositörens enorma internationella framgång under de gångna åren. Lindberg har berättat at than ofta tar någon existerande komposition som utgångspunkt för sina nya verk. I detta sammanhang ville jag gå till väga på samma sätt och valde Paul Dukas’ berömda orkesterverk “Trollkarlens lärling” som grund för formen och instrumenteringen I “Magus Magnus”. Verkets harmoniska värld har däremot lånats ur Magnus Lindbergs “Corrente”. Sju grupper/accord roterar på lindbergskt vis som I en chaconne. “Magus Magnus” har spunnits ihop ur en dialog mellan det magiska elementet och en hypnotisk dans och verket är tillägnat min lärare, kollega och goda vän Magnus Lindberg. :: Tomi Räisänen, 2008